Aceasta consultație se realizează după evaluarea nutritională inițială, durează aproximativ 20 minute și constă în:

– urmărirea modului în care s-a respectat planul nutrițional stabilit anterior

– inventarul alimentelor consumate în săptămâna anterioară

– identificarea modificărilor apărute de la evaluarea anterioară

– identificarea eventualelor probleme întâmpinate în derularea planului nutrițional

– depășirea dificultăților identificate în programul nutrițional stabilit

– continuarea obiectivului privind greutatea corporală sau, dupa caz, stabilirea unui nou obiectiv

– stabilirea unui plan nutrițional pentru etapa următoare