Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Nutriprof, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Nutriprof este denumirea comercială a PFA RUSU ADINA, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Iași, Strada Mircea cel Bătrân nr. 5, Bl. R5, Sc. B, Ap. 2, cu număr de ordine în Registrul Comerțului F22/2204/2013, cod unic de înregistrare fiscală 32345474. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Pentru orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul Nutriprof cu protecția datelor la adresa de e-mail data.protection@nutriprof.ro au prin poștă sau curier la adresa Strada Mircea cel Bătrân nr. 5, Bl. R5, Sc. B, Ap. 2 , Iași, jud. Iași – cu mentiunea: în atenția Responsabilului Nutriprof cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

  • Când vă creați un cont Nutriprof, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
  • În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din platforma Nutriprof aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: fotografie, genul, nickname, număr telefon mobil, număr telefon fix, data nașterii, nivelul educației, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail, datele cardului bancar etc.
  • Când completați chestionarul Nutriprof pentru Evaluarea nutrițională inițială, ne furnizați date referitoare la starea dvs de sănătate, la alimentația dvs, la măsurătorile dvs antropometrice (greutate, înălțime, perimetrul abdominal).

Pe site-ul nostru webputem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru prestarea serviciilor Nutriprof în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Nutriprof;

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea și facturarea acestora;

c) Solutionarea anulărilor referitoare la o comandă sau serviciile achiziționate;

d) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la produsele/serviciile achiziționate.

De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma Nutriprof. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi Mobilpay (în curs de implementare).

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.